Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τρίτη 26-01-2021 και ώρα 10:00 πμ θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου 4ης Ειδικότητας στις Εγκαταστάσεις της Αττικής Οδού, θέση Ρουπάκι διόδια Ασπροπύργου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψήφιων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 87,95 KB19/08/21 08:22:58