Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 23-3-2015 και ώρα 13:00 μμ θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου στην επιχείρηση Ανδρέας Φίλης ΑΕΒΕ (27ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών / Μάνδρα Αττικής).

Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν είναι οι κάτωθι:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

2

ΒΛΑΧΟΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

3

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4

ΖΕΝΕΛΙ

ΤΑΟΥΛΑΝΤ

ΠΕΡΠΑΡΙΜ

5

ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ

6

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

7

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8

ΚΟΡΜΑΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

9

ΝΙΚΟΛΙΝΤΑΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10

ΠΕΝΚΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

11

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

12

ΤΣΙΡΙΒΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ