Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 22-09-2016 θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου ως εξής: α) στις 10:30 μμ στις εγκαταστάσεις της επιχείρηση ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε (20ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου Ελευσίνα) και β) στις 13:30 μμ στην εταιρεία Π. Δούκας & Υιοι Ανυψωμεταφορική ΕΠΕ (Μάνδρα Αττικής).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 197,16 KB18/08/21 02:13:56