Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 12-09-2018 θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου ως εξής: α) στις 09:30 μμ στις εγκαταστάσεις της εταιρεία Π. Δούκας & Υιοι Ανυψωμεταφορική ΕΠΕ (Μάνδρα Αττικής) και  β) στις 12:30 μμ στην επιχείρηση ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε (20ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου Ελευσίνα).

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψήφιων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 194,34 KB18/08/21 06:31:02