Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 17-05-2017 θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου στις 10:30 μμ στις εγκαταστάσεις της επιχείρηση ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε (20ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου Ελευσίνα).

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 196,05 KB18/08/21 03:12:00