Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τρίτη 16-07-2019 θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου ως εξής:

  1. στις 08:30 μμ στις εγκαταστάσεις της επιχείρηση Π. Δούκας & Υιοι Ανυψωμεταφορική ΕΠΕ (Μάνδρα Αττικής) και
  2. στις 11:00 π.μ στις εγκαταστάσεις της επιχείρηση PCT Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (Ν. Ικόνιο Πέραμα Αττικής).

Ακολουθεί το αρχείο με τα ονόματα των υποψήφιων.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 61,50 KB18/08/21 08:12:26