Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ.113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τρίτη 23-03-2021 και ώρα 10:00 πμ θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου 8ης Ειδικότητας Α & Β ομάδας για το Μ.Ε. 8.5 στην επιχείρηση Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 40,45 KB19/08/21 08:56:18