Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ.113/2012 (ΦΕΚ 198 Α’), ανακοινώνει ότι την Τρίτη 24-09-2019 και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί το πρακτικό μέρος της εξέτασης για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου 6ης  Ειδικότητας Α & Β ομάδας στην επιχείρηση Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψήφιων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 182,00 KB18/08/21 08:32:25