Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας – Α΄ Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’), ανακοινώνει ότι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20-06-2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τους πίνακες των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 270,82 KB18/08/21 06:09:22