Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ’ ειδικότητας και του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης & 2ης ομάδας της Δ’ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, ανακοινώνει ότι, το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί στις 26-04-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250 στο Αιγάλεω Αττικής, ΚΤΙΡΙΟ Β’ 1ος όροφος αιθ. Β 122.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψήφιων.