Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ και Β΄ Τάξης του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α’), ανακοινώνει ότι το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ Τάξης θα διεξαχθεί την Πέμπτη 04-10-2018 και ώρα 09:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 269,15 KB18/08/21 06:40:07