Ανακοινώνεται από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ότι την Δευτέρα 22-3-2021 και ώρα 09.00 π.μ. και την Τρίτη 23-3-2021 και ώρα 09.00 π.μ., θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας του ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΙ, του ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ι και του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ι.

Οι Πρακτικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (πρώην ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ), στην οδό Πέτρου Ράλλη &  Θηβών 250 στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, στο Κτίριο Γ Αίθουσα 016 – Εργαστήριο Θέρμανσης-Κλιματισμού.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψήφιων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 114,39 KB19/08/21 08:52:47