Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης & 2ης Ομάδας – Α΄ Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α), ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρω αδειών θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16-12-2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψήφιων.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 193,89 KB18/08/21 09:02:32