Ανακοινώνεται από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ότι την Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 09:30 π.μ., την Τρίτη 18-12-2018 και ώρα 09:30 π.μ. και την Πέμπτη 20-12-2018 και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους για την απόκτηση, της επαγγελματικής Άδειας ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ι, του Πιστοποιητικού Ι και ΙΙ και την Άδεια του ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΙ, στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στην Λεωφόρο Μεσογείων 156 στον Χολαργό (έναντι σταθμού ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα) (στο υπόγειο του Κτιρίου 1).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τους πίνακες των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 157,54 KB18/08/21 07:08:07