Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του μηχανικού εγκαταστάσεων του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200 Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει ότι, το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ / ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ εγκαταστάσεων 1ης , 2ης, 3ης & 4ης ειδικότητας θα διεξαχθεί την Πέμπτη  25-05-2017 και ώρα 10 πμ στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών – Λ. Μεσογείων 156 – Χολαργός.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 199,61 KB18/08/21 03:12:20