Η Εξεταστική Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α), ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 12-11-2018 και ώρα 11:00 πμ θα διεξαχθούν ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την απόκτηση άδειας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ης, 3ης  & 4ης ειδικότητας του Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α) στην αίθουσα (υπογείου) της Δ/νσης Μεταφορών  και Επικοινωνιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Μεσογείων 156, Χολαργός.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τον πίνακα των υποψηφίων.