Ανακοινώνεται από την εξεταστική επιτροπή για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης και 2ης ομάδας της Α΄ ειδικότητας και του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας του ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ 141Α΄) ότι τη Δευτέρα 22 Μαϊου 2017 και ώρα 11:00 πμ θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του θεωρητικού μέρους στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Λ. Μεσογείων 156 – Χολαργός.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψηφίων.