Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας – Α΄ Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α), ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της ανωτέρω αδείας θα διεξαχθεί :

  • Tην Τετάρτη 8-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ.,
  • Tην Παρασκευή 10-07-2020  και ώρα 10:00 π.μ ,
  • Tην Τετάρτη 15-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ.
  • Tην Παρασκευή 17-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τους πίνακες των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 219,68 KB18/08/21 10:49:56