Ανακοινώνεται από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών των Τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α΄) της Περιφέρειας Αττικής, πρόγραμμα εξετάσεων θεωρητικού μέρους. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών –  Λ. Μεσογείων 156 Χολαργός.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψήφιων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 335,75 KB18/08/21 08:53:27