Η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας – Α΄ Ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’), ανακοινώνει ότι το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση των ανωτέρων αδειών θα διεξαχθεί την Τρίτη 29-05-2018 και ώρα 12:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 266,74 KB18/08/21 06:03:53