Ανακοινώνεται από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ότι την Τρίτη 03-07-2018 και ώρα 09:30 π.μ., την Τετάρτη 04-07-2018 και ώρα 09:30 π.μ., την Πέμπτη 05-07-2018 και ώρα 09:30 π.μ., την Πέμπτη 19-07-2018 και ώρα 09:30 π.μ. και την Παρασκευή 20-07-2018 και ώρα 09:30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους για την απόκτηση του Πιστοποιητικού ΙΙ και της επαγγελματικής Άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΙ, στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στην Λεωφόρο Μεσογείων 156 στον Χολαργό (έναντι σταθμού ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα) (στο υπόγειο του Κτιρίου 1).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τους πίνακες των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 172,16 KB18/08/21 06:13:27