Ανακοινώνεται από την επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών των Τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α΄) της Περιφέρειας Αττικής ότι την Παρασκευή 29-06-2018 και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του θεωρητικού μέρους στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών – Λ. Μεσογείων 156  Χολαργός.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψήφιων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 267,90 KB18/08/21 06:11:47