Ανακοινώνεται  από την επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών των Τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α΄) της Περιφέρειας Αττικής ότι την Τρίτη 9-4-2019 και ώρα 12:00 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του θεωρητικού μέρους στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών – Λ. Μεσογείων 156  Χολαργός.

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 261,13 KB18/08/21 07:44:47