Ανακοινώνεται από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ3Α’) της Περιφέρειας Αττικής, ότι την Παρασκευή 25-10-2019 και ώρα 09:30 π.μ. και την Πέμπτη 31-10-2019 και ώρα 09:30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις του ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ Μέρους για την απόκτηση της επαγγελματικής Άδειας του Εργοδηγού με πιστοποιητικό Ι και του Αρχιτεχνίτη με πιστοποιητικό ΙΙ αντίστοιχα, στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στην Λεωφόρο Μεσογείων 156 στον Χολαργό (έναντι σταθμού ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα) (στο υπόγειο του Κτιρίου 1).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα ονόματα των υποψήφιων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 145,51 KB18/08/21 08:40:30