Ανακοινώνεται  από την Επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών των Τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α΄) της Περιφέρειας Αττικής, πρόγραμμα εξετάσεων θεωρητικού μέρους.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών –  Λ. Μεσογείων 156, Χολαργός (σταθμός ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης με τους πίνακες των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 369,84 KB18/08/21 10:26:58