Ιατρικές ΕιδικότητεςΔιαθέσιμες Ενότητες:

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Αρμόδια Υπηρεσία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, Τ.Κ. 11521, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα: 2131600390, 2131600391, 2131600361,
Fax: 2131600360