Ανακοινώνονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων που καταλαμβάνουν κενή θέση φαρμακείου, επιμερισμένοι ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του Ν. 4715/2020, στην περίπτωση που χορηγηθούν παραπάνω από μία (1) άδειες ιδρύσεως φαρμακείου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παραιτηθεί των υπολοίπων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των εν λόγω αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη περί χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ PDF 149,47 KB22/09/22 12:41:09
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ PDF 260,65 KB22/09/22 12:41:36
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ PDF 140,95 KB22/09/22 12:39:40
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ PDF 229,47 KB22/09/22 12:40:41
ΠΕΡΑΙΩΣ και ΝΗΣΩΝ PDF 148,03 KB22/09/22 12:41:57
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 149,30 KB22/09/22 12:39:00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 138,52 KB22/09/22 12:40:20