Ανακοινώνονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων που καταλαμβάνουν κενή θέση φαρμακείου, επιμερισμένοι ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του Ν. 4715/2020, στην περίπτωση που χορηγηθούν παραπάνω από μία (1) άδειες ιδρύσεως φαρμακείου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παραιτηθεί των υπολοίπων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των εν λόγω αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη περί χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ PDF 167,04 KB19/05/22 02:39:24
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ PDF 119,70 KB19/05/22 02:38:11
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ PDF 208,73 KB19/05/22 02:39:00
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΝΗΣΩΝ  PDF 136,77 KB19/05/22 02:39:49
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 147,83 KB19/05/22 02:44:32
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 137,93 KB19/05/22 02:38:37