farmakeiaΣτους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι Κενές θέσεις Φαρμακείων σε Δήμους/Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής που έχουν προκύψει έως 31-12-2023 και αναρτώνται έως 31-01-2024.

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων

 

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 100 ΜΕΤΡΩΝ:
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»1ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Ν.Α.& Δ.Ν. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»1ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»2ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»1ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

 

Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ2
ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ2

 

Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ/
Δ.Ε. ΠΑΠΑΓΟΥ
5
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ/
Δ.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ
2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ/
Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
4
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ/
Δ.Ε. ΕΚΑΛΗ
5
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/
Δ.Ε.  Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
2
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/
Δ.Ε. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ1

 

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΓΙΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ1
ΕΝΑΝΤΙ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ»1
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ9
ΊΛΙΟΝ3
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ3

 

Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ4
ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ3
ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΑΤΟ ΜΕΤΡΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΠΥΛΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟ

1

 

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ1
Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ28
Δ.Ε. ΒΑΡΗ1
Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ2
Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ7
Δ.Ε. ΔΡΟΣΙΑΣ1
Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ5
Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ (ΩΡΩΠΟΥ)1
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ4
Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ1
Δ.Ε. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ1
Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ4
Δ.Ε. ΠΑΙΑΝΙΑΣ1
Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ1
Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ1

 

Π.Ε. Δυτικής Αττικής

ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΔημοτική Ενότητα ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ12
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΔημοτική Ενότητα ΜΑΝΔΡΑΣ1
ΜΕΓΑΡΩΝΔημοτική Ενότητα ΜΕΓΑΡΩΝ2
Δημοτική Ενότητα ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ3
ΦΥΛΗΣΔημοτική Ενότητα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ15
Δημοτική Ενότητα ΖΕΦΥΡΙΟΥ5

 

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις κενές θέσεις των φαρμακείων όπως αυτή προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, ορίζεται το 1ο 15νθήμερο μηνός Φεβρουαρίου 2024.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν (σύμφωνα με τα άρθρα 216 & 217, του Ν. 4281/2014), στην οικεία Διεύθυνση της έδρας του φαρμακείου:

α) αυτοπροσώπως ή
β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η υποβολή αιτήσεων μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) έχει καταργηθεί από 01-01-2021, σύμφωνα με το Ν. 4727/2020.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να αποστέλλονται σε εργάσιμες ημέρες και εντός του ωραρίου της υπηρεσίας (από 07.00 έως 15.00), για να πρωτοκολλούνται αυθημερόν. Όσες αιτήσεις αποσταλούν πέραν του ωραρίου της υπηρεσίας, καθώς και ημέρες αργιών, θα πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός ενός (01) μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με έναν από τους ως άνω τρόπους. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ. (άρθρο 217, Ν. 4272/2014)

Υπενθυμίζεται ότι:

 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 2, του Π.Δ. 64/2018 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/11-07-2018), η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία αυτός δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του φαρμακοποιού που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου. Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση για τον υπεύθυνο φαρμακοποιό υποβάλλεται από όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ο ίδιος ο  φαρμακοποιός που θα αναλάβει την υπευθυνότητα επίσης το δηλώνει σχετικά.Ο εν λόγω υπεύθυνος φαρμακοποιός εγγράφεται υποχρεωτικά στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.Δεν μπορεί να δηλώνεται φαρμακοποιός ως υπεύθυνος για περισσότερα από ένα (1) φαρμακεία, ανεξαρτήτως εάν το φαρμακείο αυτό είναι το κατάστημα της έδρας ή το υποκατάστημα της ίδιας ή διαφορετικής ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας.
  Στην περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης σε φαρμακοποιό, αυτός πρέπει να ορίζεται ως υπεύθυνος σε ένα εκ των φαρμακείων, για τα οποία λαμβάνει άδεια ίδρυσης.
 2. Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 2, του Π.Δ. 64/2018 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/11-07-2018), ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο είναι έως δέκα (10) άδειες σε πανελλαδική κλίμακα. Σύμφωνα δε με το άρθρο 29 του Ν. 4715/2020 (Φ.Ε.Κ. 149/Α/01-08-2020), το οποίο τροποποιεί το άρθρο 30 του Ν. 4272/2014, σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων, υποβάλλονται συνολικά σε όλη την επικράτεια έως τέσσερις (04) αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, επί ποινή ακυρώσεως του συνόλου των αιτήσεων. Χορηγείται δε μόνο μία (01) άδεια ίδρυσης φαρμακείου ανά αιτούντα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αιτήσεων που έχει υποβάλλει. Σε περίπτωση που χορηγηθούν πάνω από μία άδειες ίδρυσης φαρμακείου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παραιτηθεί όλων των υπολοίπων εντός πέντε (05) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των εν λόγω αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη. Σε διαφορετική περίπτωση, ανακαλείται αυτεπάγγελτα το σύνολο των αδειών ίδρυσης που έχουν χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο.
   
  και παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι:
   
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4999/2022 (ΦΕΚ 225/Α/07-12-2022) «Σειρά προτίμησης αιτήσεων για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου – Τροποποίηση περ. β) άρθρου 3 ν. 1963/1991, η περ. β) του άρθρου 3 του ν. 1963/1991 (Α’ 138), περί της σειράς με βάση την οποία κρίνονται οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, τροποποιείται, ώστε να προτάσσεται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, και η περ. β) του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών – μη φαρμακοποιών, προτιμάται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρούμενης της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας, έστω και αν παραιτήθηκε ή θα παραιτηθεί από το δικαίωμα της λήψης σύνταξης, και έπεται κατά την εξής σειρά η αίτηση: αα) εκείνου, που δεν έχει κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης φαρμακείου ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, ββ) στην οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (αιτούμενου φαρμακοποιού ή του δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι η αρχαιότερη, γγ) στην οποία ο φαρμακοποιός (ο αιτών φαρμακοποιός ή ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος φαρμακοποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστημιακού του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου, ο φαρμακοποιός με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.».

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑygeiakt1@patt.gov.gr213 1600 374, 394
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑygeiaat1@patt.gov.gr213 2100 581, 583
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑygeiant1@patt.gov.gr213 2101 723, 724
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑygeiadt1@patt.gov.gr213 2100 946, 947
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣdygeias.anat@patt.gov.gr213 2005 248, 281
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣddykm.dyt@patt.gov.gr213 1601 323
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝddykm.p@patt.gov.gr213 1601 842, 861

 

ΕΝΤΥΠΑ

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα στον Οδηγό του Πολίτη Περιφέρειας Αττικής, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.pattikis.gr/citizen/page/service-view?cid=bd9abdf7-d4e7-4b26-be8a-9bcc78323a5e