Πρωτόκολλα επιτυχόντων για άδεια ίδρυσης φαρμακείου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, στους Δήμους και στις Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής επί των κενών θέσεων ανάρτησης Ιουνίου 2019.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 134,55 KB18/08/21 08:32:56
ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ PDF 274,25 KB18/08/21 08:32:57
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ PDF 345,86 KB18/08/21 08:32:57
NOTIOY TOMEA PDF 273,62 KB18/08/21 08:32:57
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ PDF 347,82 KB18/08/21 08:32:57
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ PDF 387,53 KB18/08/21 08:32:57
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 459,76 KB18/08/21 08:32:58