Ανακοινώνονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων που καταλαμβάνουν κενή θέση φαρμακείου, επιμερισμένοι ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του Ν. 4715/2020, στην περίπτωση που χορηγηθούν παραπάνω από μία (1) άδειες ιδρύσεως φαρμακείου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παραιτηθεί των υπολοίπων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των εν λόγω αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη περί χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ PDF 347,09 KB19/08/21 09:13:02
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 99,90 KB19/08/21 09:13:02
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 151,96 KB19/08/21 09:13:02
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ PDF 503,87 KB19/08/21 09:13:02
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ PDF 81,28 KB19/08/21 09:13:03
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ PDF 42,04 KB19/08/21 09:13:03