ΑΤΤΙΚΟ 

Γυναικολογία από 29-04-24

Αγγειοχειρουργική από 03-05-24

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 23-05-24 ( από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Πλαστική χειρουργική από  23-05-24 ( από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)