ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Νευρολογία από 21-03-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Πνευμονολογία από  21-03-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Οφθαλμολογία   από  21-03-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΚΑΤ

Ορθοπεδική από 29-03-22

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Φυσική Ιατρική από 22-03-22