Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Καρδιολογία από 23-10 και 30-10-21

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Καρδιολογία από 24-10-21

ΛΑΪΚΟ

Νεφρολογία από 26-10-21