ΜΕΤΑΞΑ

Γυναικολογία από 03-05-23

ΣΩΤΗΡΙΑ

Χειρουργική Θώρακος από 09-05-23

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Δερματολογία από 20-05-23

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Γυναικολογία από 30-05-23