ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Δερματολογία από 02-08-22(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

401 ΓΣΝΑ

ΩΡΛ από 25-06 και 02-08-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αναισθησιολογία από 01-08 και 02-08-22 ( θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

Γαστρεντερολογία από 01-08-22

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΩΡΛ από 01-08-22 (από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)