ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΩΡΛ από 30-11-23

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Αγγειοχειρουργική από 30-11-23(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Γυναικολογία από 04-12-23