ΛΑΪΚΟ

Νεφρολογία από 03-05-22

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Νεφρολογία από 30-03 και 31-03-22

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Καρδιολογία από 04-05-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Γαστρεντερολογία από 10-04-22

Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Γενική Ιατρική από 10-04-22

251 ΓΝΑ

Πνευμονολογία από 09-04-22