ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 05-07-23(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΘΡΙΑΣΙΟ

Γυναικολογία από 05-07-23(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)