ΚΑΤ

Γναθοχειρουργική από 04-11-21

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Χειρουργική από 01-12-21

ΜΕΤΑΞΑ

Πλαστική Χειρουργική από 08-11-21