ΑΤΤΙΚΟ

Αναισθησιολογία από 09-02 και 13-02-22

Χειρουργική από 28-02-22

Παιδιατρική από 08-02-22

ΤΖΑΝΕΙΟ

Χειρουργική από 05-04-22

251 ΓΝΑ

Καρδιολογία από 01-04-22

ΚΑΤ

Ορθοπεδική από  01-04-22

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Φυσική Ιατρική από 22-03-22