ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Χειρουργική από 29-11-21

ΣΩΤΗΡΙΑ

Παθολογία από 06-12-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Ιατρική της Εργασίας από 17-11-21