ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 21-01,31-01,20-02 και 04-04-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)