ΕΛΠΙΣ

Καρδιολογία από 02-12-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Καρδιολογία από 07-12-21

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Παιδοψυχιατρική από 26-11-21

ΚΑΤ

Φυσική Ιατρική από 04-11-21

ΣΩΤΗΡΙΑ

Παθολογία από 21-11 και 01-12-21

417 ΝΙΜΤΣ

Παθολογία από 01-12 και 02-12-21

(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Χειρουργική από 05-12-21

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παθολογία από 05-12-21

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Ουρολογία από 01-12-21