ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΩΡΛ από 06-05-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Οφθαλμολογία  από 04-05-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Παιδιατρική από 12-04-22

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ψυχιατρική από  06-05-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Παθολογία από 15-04 (από ανάκληση προγενέστερου διορισμού) και 18-04-22