ΑΤΤΙΚΟ

Καρδιολογία από 06-02-23

ΩΡΛ από 03-02 και 28-02-23

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Πλαστική Χειρουργική από 09-03-23