Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Καρδιολογία από 20-12-22

ΑΤΤΙΚΟ

Γυναικολογία από 12-12-22

Ρευματολογία από 18-11-22

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Γυναικολογία από 03-01-23

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Καρδιολογία από 02-12-22