ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Ενδοκρινολογία από 13-02-24

ΑΤΤΙΚΟ

Ορθοπεδική από 12–02-24(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΛΑΪΚΟ

Ουρολογία από 10-02-24