ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καρδιολογία από 15-04-22

401 ΓΣΝΑ

Καρδιολογία από 14-04-22(2 θέσεις)

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Ιατρική από 08-04,11-04 και 13-04-22