ΕΛΠΙΣ

Καρδιολογία από 05-11-23

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Γυναικολογία από 16-11-23

ΑΤΤΙΚΟ

Ορθοπαιδική απο 30-10-23